دنیا، دنیا، آرامش برای شما آرزومندیم.

بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو

400,000 - 60,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه تجهیزات الکترونیکی بیمه پارسیان

بیمه تجهیزات الکترونیکی بیمه پارسیان

1,100,000 - 100,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه مسافرتی خارج از کشور

بیمه مسافرتی خارج از کشور

20,000 - 4,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه زندگی (عمروسرمایه گذاری)

بیمه زندگی (عمروسرمایه گذاری)

100,000 - 150,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

300,000 - 400,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی بیمه پارسیان

بیمه آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی بیمه پارسیان

1,000,000 - 5,500,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه مهندسی بیمه پارسیان

بیمه مهندسی بیمه پارسیان

400,000 - 250,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه درمان تکمیلی بیمه پارسیان

بیمه درمان تکمیلی بیمه پارسیان

1,100,000 - 2,200,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان

بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان

1,100,000 - 1,100,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

350,000 - 4,400,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-88689513

فکس : 021-88680125

تلفکس : -

وب سایت : www.BimeParsian.com