بیمه مهندسی پارسیان (بیمه پیمانکاران پارسیان)

بیمه تجهیزات الکترونیکی بیمه پارسیان

بیمه تجهیزات الکترونیکی بیمه پارسیان

1,100,000 - 100,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

بیمه شکست ماشین آلات بیمه پارسیان

300,000 - 400,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه مهندسی بیمه پارسیان

بیمه مهندسی بیمه پارسیان

400,000 - 250,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان

بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه پارسیان

1,100,000 - 1,100,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

350,000 - 4,400,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-88689513

فکس : 021-88680125

تلفکس : -

وب سایت : www.BimeParsian.com